Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 1a

 1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: AMSIGN, Amanda Jouhki. Kaitaistentie 6F, 43. 20320 Turku. +358 503581551, amanda.jouhki@amsign.fi

2 Rekisterin nimi: Amsign asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tulkkaustilausten käsittely, yhteistyökumppaneiden yhteystiedot ja niiden säilytys yhteydenottoa varten. Tulkkaustilausten yhteydessä tärkeiden tietojen käsittely ja tiedonsaanti.

4 Asiakasrekisterin tietosisältö: Omat tiedot, tulkkiopiskelijoiden yhteystiedot- ja hakemukset, tilitoimiston ja kirjanpitäjän yhteystiedot, sopimuskumppaneiden tiedot (vakuutusyhtiö), harjoittelusopimukset

  • Perustietosisältö: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite.

 5 Kelan sopimuskumppanuuden mukaiset tietolähteet: Vammaisten tulkkauspalvelukeskukselta saadut tiedot sisältävät asiakkaan perustiedot ja kyseiseen tulkkaustilaukseen liittyvät tiedot (tilauspaikka-, aika, asiakkaan tiedot ja tilauksen aihe). Tulkkaustilauksen tiedot luovutetaan ainoastaan tulkille.

6 Mitään tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Asiakasrekisterin suojaus: 1) Paperisia aineistoja ja tietoja säilytetään asianmukaisissa kansioissa kotitoimistossa. Niitä käsittelee ainoastaan Amsign asiakasrekisterin ylläpitäjä. Kalenteriin merkittävät omat muistiinpanot- ja tiedot asiakkaasta säilytetään vain tulkin tiedossa ja tilauksen jälkeen tiedot sutataan kalenterista tunnistamattomaksi.

2) Tietokoneella käsiteltävät tiedot (esimerkiksi kaikki Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välittämät tilaukset) ovat käytettävissä ainoastaan tietokoneella ja henkilökohtaisten salasanojen ja tunnusten takana. Käyttöoikeudet Kansaneläkelaitoksen käyttöjärjestelmään (tilausten käsittelyssä) on yhteydessä verottajan ja muun valtakunnallisen toiminnan Katso-tunnisteisiin, joiden saaminen vaatii tiukan mobiilitunnistautumisen. Tunnukset säilytetään erillään salasanoista. Salasanalistat uusitaan säännöllisin väliajoin ja kiinteät salasanat uusitaan vuosittain. Käyttöoikeuksia on vain yhdellä henkilöllä yrityksessä. Palvelimella oleva tietosisältö on varmistettu ja tallennetaan ulkoiselle kovalevylle. Tietojen palauttamissuunnitelmaa käytetään tilanteen vaadittaessa.

 8 Tarkastusoikeus/tiedon korjaamiset: Amsign asiakastietorekisteriin voi pyytää tarkistusta. Henkilölle ilmoitetaan hänestä olevat tiedot ja niitä muutetaan/poistetaan/tarkistetaan tarvittaessa. Suurimmaksi osaksi rekisterinpitäjän virkaa pitää Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus.  Jos henkilöllä on VATU:n myöntämä tulkkauspäätös, niin yhteydenotot tehdään kaikissa yhteystietoja-, asiakasprofiilia, -tulkkitilauksia tai muita asiakkaan koskevia asioita, suoraan Kelaan.